جواهرات سلطنتی

۳۱/۰۲/۱۳۹۷
عروسی مگان مارکل

عروسی مگان مارکل و جواهرات سلطنتی

در عروسی مگان مارکل با پرنس هری که چند روز پیش برگزار شد آنچه جلب توجه کرد جواهرات ساده و زیبای مگان مارکل بود. در تصاویر […]
۰۱/۰۳/۱۳۹۷

مگان مارکل و جواهرات سلطنتی

در این تصاویر برخی از جواهرات سلطنتی مربوط به ملکه و مگان مارکل را مشاهده می کنید که از تنوع و زیبایی خاصی برخوردا هستند. مجموعه […]
الان بخرید