فواید انگشتر فیروزه

۱۹/۰۲/۱۳۹۷
مهم ترین فواید انگشتر فیروزه

فواید انگشتر فیروزه

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم و ششم فیروزه یکی از اولین سنگهایی است که به دلیل رنگش استخراج شد. رنگ آن بسته به […]
الان بخرید