چطور مراقب طلا و جواهر باشیم

۰۸/۰۳/۱۳۹۷
مراقبت از طلا و جواهر

چطور از طلا و جواهر خود مراقبت کنیم؟

طلا بعد از ساخت، آن براقی و شفافیتی را كه مورد انتظار است ندارد و صرفا بعد از صیقل دادن، پولیش‌كردن و آمدن لایه‌ای از آب […]
الان بخرید